Ramon Ferrandis i Noguera

Ramon Ferrandis i Noguera
La Garriga, 1957

Es forma durant 5 anys a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya, fa un curs de 9 mesos específic sobre fotoperiodisme a l’IDEP, i un stage a l’agència Graffitty de Paris. També segueix un curs sobre sociologia de l’imatge a la Universitat de Barcelona.

Sempre ha treballat en premsa comarcal. Cap de secció del setmanari Plaça Gran del Vallés Oriental durant 2 anys 1983-1984, des de l’any 1981 com a freelance  col·labora amb el bisetmanari El 9 Nou d’Osona i el Ripollès. També publica en diferents mitjans d’abast nacional. Des de l’agost de 1989 fins el juny de 2018 és el cap de secció de Fotografia de l’edició del Vallés Oriental d’El 9 Nou.