Joan Castro i Folch

Joan Castro
Barcelona, 1959

Fotoperiodista amb 38 anys d'experiència, s'inicia col·laborant al Correo Catalan i Canigó, ha publicat als principals mitjans de comunicació. L'any 2012 crea, amb el fotoperiodista Jordi Ribot, l'empresa ICONNA Comunicació, amb la que, entre altres, han portat a terme el projecte Tossudament... Relat del procés català. L'any 2012 guanya el premi de fotoperiodisme Carles Rahola de comunicació local.